توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
10 50 3
-- --
--

پرسشنامه استعداد اعتیاد، ویراست نوجوانان (ASQ-SV) توسط جناب آقای علی زینالی ترجمه و هنجاریابی شده‌است. این پرسشنامه با 50 سوال و 10 عامل به شرح زیر برای جمعیت نوجوان ایران رواسازی شده‌است.

 1. عامل نارضایتی درونی (10 ماده)
 2. عامل رفتار مخاطره آمیز (6 ماده)
 3. عامل غیر قابل اعتماد بودن (6 ماده)
 4. عامل خود نمایی (5 ماده)
 5. عامل افکار مثبت به مواد (3ماده)
 6. عامل نارضایتی از خانواده (3 ماده)
 7. عامل ایمان و معنویت پایین (5 ماده)
 8. عامل انحراف از هنجار (3 ماده)
 9. عامل خود محوری (4 ماده)
 10. عامل روابط مخاطره آمیز با دوستان (5 ماده)

 

پایایی عامل ها بین68/0 تا83/0 برآورد شده‌است. ویژگیهای این پرسشنامه عبارتند از:

 1. قابل استفاده در مطالعات نوجوانان در هر دوجنس
 2. دارای ساختار عملی مشخص
 3. متناسب با فرهنگ ایران
 4. قابل استفاده در زمینه‌های پژهشی، آموزشی و بالینی

این پرسشنامه دارای پایایی87/0 (کرونباخ) و روایی62/0 می‌باشد.

 


پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست نوجوانان


آزمون های تشخیصی و کلینیکی
پرسشنامه استعداد اعتیاد، ویراست نوجوانان (ASQ-SV) توسط جناب آقای علی زینالی ترجمه و هنجاریابی شده‌است. این پرسشنامه با 50 سوال و 10 عامل به شرح زیر برای جمعیت نوجوان ایران رواسازی شده‌است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست نوجوانان موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 500 customer reviews
پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست نوجوانان
آزمون های تشخیصی و کلینیکی ریال 500,000.00
پرسشنامه استعداد اعتیاد، ویراست نوجوانان (ASQ-SV) توسط جناب آقای علی زینالی ترجمه و هنجاریابی شده‌است. این پرسشنامه با 50 سوال و 10 عامل به شرح زیر برای جمعیت نوجوان ایران رواسازی شده‌است.