توضیحات
تعداد زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
-- 29 5
-- --
--

این پرسشنامه براساس مدل شناختی – رفتاری دیویس در مورد استفاده بیمارگونه از اینترنت طراحی شده است. دارای 29 گویه است و بر اساس مقیاس لیکرت پنج قسمتی درجه بندی شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است. 


پرسشنامه اعتیاد به اینترنت


آزمون های تشخیصی و کلینیکی
این پرسشنامه براساس مدل شناختی – رفتاری دیویس در مورد استفاده بیمارگونه از اینترنت طراحی شده است. دارای 29 گویه است و بر اساس مقیاس لیکرت پنج قسمتی درجه بندی شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 25 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 503 customer reviews
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت
آزمون های تشخیصی و کلینیکی ریال 500,000.00
این پرسشنامه براساس مدل شناختی – رفتاری دیویس در مورد استفاده بیمارگونه از اینترنت طراحی شده است. دارای 29 گویه است و بر اساس مقیاس لیکرت پنج قسمتی درجه بندی شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.