توضیحات
زیر مقیاس تعداد سوالات تعداد گزینه ها
گروه سنی
کودک نوجوان جوان و بزرگسال
روایی پایایی هنجار ایرانی هنجار خارجی درجه کیفیت
دارد 30 متفاوت
-- -- --

این آزمون برای ارزیابی درک بینایی، حافظه بینایی و توانائی‌های بنیادی بینایی طراحی شده‌است. آزمون از سه فرم مختلف و هر فرم از 10 طرح که خود دارای یک یا چند شکل است، تشکیل شده است. آزمون برای افراد بهنجار، آسیب دیده مغزی و دارای اختلال روانی در هر دو گروه بزرگسال و کودک قابل اجرا و نتایج بر اساس جداول هنجاری موجود، قابل تحلیل است. اعتبار وپایایی آزمون رضایت بخش است.

 


آزمون بنتون (نوروپسیکولوژی) همراه با سه سری کارت


آزمون های تشخیصی و کلینیکی
این آزمون برای ارزیابی درک بینایی، حافظه بینایی و توانائی‌های بنیادی بینایی طراحی شده‌است. آزمون از سه فرم مختلف و هر فرم از 10 طرح که خود دارای یک یا چند شکل است، تشکیل شده است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون بنتون (نوروپسیکولوژی) همراه با سه سری کارت موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 506 customer reviews
آزمون بنتون (نوروپسیکولوژی) همراه با سه سری کارت
آزمون های تشخیصی و کلینیکی ریال 850,000.00
این آزمون برای ارزیابی درک بینایی، حافظه بینایی و توانائی‌های بنیادی بینایی طراحی شده‌است. آزمون از سه فرم مختلف و هر فرم از 10 طرح که خود دارای یک یا چند شکل است، تشکیل شده است.