توضیحات

ماز ثبات دستگاهی است که برای سنجش یادگیری به شیوه‌ی آزمایش‌ و خطا استفاده می‌شود. این دستگاه، همچنین برای ارزیابی حافظه و توانایی تجسم فضایی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد. ازآنجا که این دستگاه تعداد خطا و زمان آزمایش را بر اساس مسیرهای مشخص‌شده ثبت می‌کند، "ماز ثبات" گفته می‌شود.

موارد کاربرد:
کاربرد اصلی این دستگاه در آزمایشگاه روان‌شناسی و مراکز جذب و استخدام نیروی انسانی است. در کلیه‌ی آزمایش‌ها و ارزیابی‌هایی که بررسی توانایی آزمودنی در حافظه، یادگیری و تجسم فضایی موردنظر باشد، از این دستگاه می‌توان استفاده‌ کرد.
برای تفکیک افرادی که بر اساس ویژگی‌های شخصیتی که دارند، سرعت را فدای دقت می‌کنند یا دقت را فدای سرعت می‌کنند، از این دستگاه می‌توان به‌خوبی استفاده‌کرد.

معمولا نتايج اين آزمايش، برای دسته‌بندی افراد به سه گروه زير به‌كار می‌رود:

الف) افراد متفكر و دقيق؛ منحنی يادگيری اين افراد، كوتاه و با شيب تند است.

ب) افراد محتاط و محافظه‌كار؛ شيب منحنی اين افراد نسبتاً طولانی و ملايم است.

ج) افراد نامنظم و كم‌دقت؛ شيب منحنی يادگيری اين افراد بسيار طولانی و نامنظم است.


دستگاه ماز ثبات دیجیتال مدل RT - 921


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
ماز ثبات دستگاهی است که برای سنجش یادگیری به شیوه‌ی آزمایش‌ و خطا استفاده می‌شود. این دستگاه، همچنین برای ارزیابی حافظه و توانایی تجسم فضایی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد. ازآنجا که این دستگاه تعداد خطا و زمان آزمایش را بر اساس مسیرهای مشخص‌شده ثبت می‌کند، "ماز ثبات" گفته می‌شود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه ماز ثبات دیجیتال مدل RT - 921 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 1027 customer reviews
دستگاه ماز ثبات دیجیتال مدل RT - 921
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 158,500,000.00
ماز ثبات دستگاهی است که برای سنجش یادگیری به شیوه‌ی آزمایش‌ و خطا استفاده می‌شود. این دستگاه، همچنین برای ارزیابی حافظه و توانایی تجسم فضایی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد. ازآنجا که این دستگاه تعداد خطا و زمان آزمایش را بر اساس مسیرهای مشخص‌شده ثبت می‌کند، "ماز ثبات" گفته می‌شود.