توضیحات

آرام‌بخش الكترونيك در واقع يك دستگاه بيوفيدبك GSR كوچك و قابل حمل (جيبی) است كه عملكرد آن بر تغييرات پاسخ الكتريكی پوست در حالت‌های هيجانی مختلف استوار است.

 مشخصات كلی دستگاه:

  • مدل: RT-791 (جديد)
  • ولتاژ كار: 3 ولت (دو عدد باطری نيم قلمی)
  • ابعاد دستگاه: 4*5/7*10
  • وزن دستگاه: 120 گرم

عملكرد:

  • بازخورد پاسخ الكتريكی پوست

علايم فيدبك:

  • شنيداری (با دامنه 1 هرتز الی 6 كيلوهرتز)
  • ديداری (درخشش LED)

متعلقات:

  • جعبه، گوشی و سنسور متحرك

موارد كاربرد:

  • به طور كلی در مواردی كه هدف افزايش سطح آرامش عصبی، روانی يا دستيابی به كنترل ارادی برخی از عملكردهای سيستم سمپاتيك باشد از دستگاه آرام‌بخش میتوان استفاده كرد.
  • در مجموع ايجاد آرامش عمومی و انجام تمرين‌های آراميدگی از اصلیترين كاربردهای دستگاه آرام‌بخش به حساب می‌آيند.

 


دستگاه بیو فیدبک جیبی (آرام بخش الکترونیک) مدل RT - 791


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
واژه بیوفیدبک مشتمل بر دو بخش بیو (زیستی) و فیدبک (بازخورد) بوده و واژه ترکیبی«باز خورد زیستی» را می‌توان جایگزینی برای بیوفیدبک به حساب آورد. بیوفیدبک فرایندی است که از طریق علائم دیداری و شنیداری در مورد تغییرات فیزیولوژیکی که ما معمولا از آن بی خبر هستیم.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه بیو فیدبک جیبی (آرام بخش الکترونیک) مدل RT - 791 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 1007 customer reviews
دستگاه بیو فیدبک جیبی (آرام بخش الکترونیک) مدل RT - 791
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 2,850,000.00
واژه بیوفیدبک مشتمل بر دو بخش بیو (زیستی) و فیدبک (بازخورد) بوده و واژه ترکیبی«باز خورد زیستی» را می‌توان جایگزینی برای بیوفیدبک به حساب آورد. بیوفیدبک فرایندی است که از طریق علائم دیداری و شنیداری در مورد تغییرات فیزیولوژیکی که ما معمولا از آن بی خبر هستیم.