توضیحات

دستگاه الكتروشوك ((Electro Shock TherapyEST وسیله‌ایست كاملا بی‌خطر كه برای ایجاد تحریك الكتریكی در روی پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه با دستگاه ( Electro convulsion Therapy)ECT  كه در روانپزشكی كاربرد دارد، به لحاظ عملكرد و موارد كاربرد به كلی متفاوت است. دستگاه‌های ECT برای ارائه‌ی تحریك الكتریكی نسبتاً قوی بر سیستم اعصاب مركزی (مغز) به كار گرفته می‌شوند و در واقع به دلیل تشنج ناشی از اثر این تحریك  نام ECT بر آنها گذاشته شده است. در مقابل دستگاه EST تحریك الكتریكی بسیار خفیفی را در روی پوست (و نه بر سیستم اعصاب مركزی) وارد می‌سازد كه اثر ناشی از این تحریك به صورت گزش پوست احساس می‌شود. البته شدت این گزش برحسب درجه‌ی شوك متفاوت خواهد بود و چنانچه در حد مناسبی زیاد باشد، می‌تواند حالت بیزاری و اجتناب را در فرد ایجاد كند. همراه شدن این حالت (اجتناب) به عنوان یك محرك غیرشرطی ناخوشایند با آنچه رفتار نامطلوب یا غیرمعمول در نظر گرفته می‌شود (به عنوان محرك شرطی) باعث انتقال احساس بیزاری و اجتناب، به محرك شرطی شده و از این طریق اثرات درمانی خود را ایجاد می‌كند.
 به این‌ترتیب تكنیك‌های شرطی‌سازی اجتنابی (avoidanceconditioning)، بیزارسازی (aversive therapy) و توقف فكر(thoughtstopping)، اصلی‌ترین روش‌هایی به شمار می‌آیند كه این دستگاه در آن به كار گرفته می‌شود. تكنیك‌های فوق كمك مؤثری در درمان اختلالاتی از قبیل وسواس‌های فكری و عملی، اعتیاد به مواد مخدر، عادات نامطلوب رفتاری و انحرافی و... به شمار می‌آید. 

مشخصات دستگاه:

 •      مدل: RT – 901 
 •     ولتاژ كار: 220 ولت (آداپتور 5/7 ولت 1 آمپر)

نوع تحريك:

 •    شوك الكتريكی بی خطر و بوق
 •     وضعيت ارائه تحريك:
 •    لحظه‌ای كوتاه (125 هزارم ثانیه)
 •    لحظه‌ای بلند (250 هزارم ثانیه)
 •      پيوسته با فواصل زمانی10 هزارم ثانیه و مدت تحریک 50 هزارم ثانیه
 •      فركانس شوك: 1000 هرتز
 •      فركانس بوق: 2000 هرتز
 •     ابعاد: 20 * 7 * 16 سانتی‌متر
 •      وزن (همراه با آداپتور): 850 گرم

موارد كاربرد:

تكنیك‌های شرطی‌سازی اجتنابی(avoidance conditioning) بیزار سازی(aversive therapy) و توقف فكر(thought stopping)، اصلی‌ترین روشهایی به شمار می‌آیند كه این دستگاه در آنها به كار گرفته می‌شود. تكنیك‌های فوق كمك مؤثری در درمان اختلالاتی از قبیل وسواس‌های فكری و عملی، اعتیاد به مواد مخدر، عادات نامطلوب رفتاری و انحرافی به شمار می‌آید. 


دستگاه الکتروشوکEST مدل901-RT


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
دستگاه الكتروشوك (EST ( Electro Shock Therapy وسیله‌ایست كاملا بی‌خطر كه برای ایجاد تحریك الكتریكی در روی پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه با دستگاه (ECT ( Electro convulsion Therapy كه در روانپزشكی كاربرد دارد، به لحاظ عملكرد و موارد كاربرد به كلی متفاوت است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 5 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

دستگاه الکتروشوکEST مدل901-RT موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 1009 customer reviews
دستگاه الکتروشوکEST مدل901-RT
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 75,600,000.00
دستگاه الكتروشوك (EST ( Electro Shock Therapy وسیله‌ایست كاملا بی‌خطر كه برای ایجاد تحریك الكتریكی در روی پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه با دستگاه (ECT ( Electro convulsion Therapy كه در روانپزشكی كاربرد دارد، به لحاظ عملكرد و موارد كاربرد به كلی متفاوت است...