توضیحات

آزمون حل مسئله برج لندن، به‌طور فزاينده‌ای در مطالعات تجربی (آزمايشگاهی) به‌كار گرفته میشود. هر چند تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای در چگونگی اجراء و نمره‌گذاری آن، وجود دارد. امتياز آزمون TOL (برج لندن) به طور خطی با سن آزمودنی، افزايش می‌يابد ولی عملكرد آزمودنی‌هايی كه تحصيلات معادل سال‌های اول، دوم، سوم راهنمايی دارند (نوجوان‌ها) با جوان‌ها تفاوت معناداری نداشته است.

در جعبه آزمون، دو مجموعه يكسان از ابزار وجود دارد كه يكی برای ساختن الگو توسط آزمونگر و ديگری برای اجرا، در اختيار آزمودنی قرار می‌گيرد. همچنين يك ورقه مقوايی به عنوان مانع ديد در هنگام مرتب كردن الگوی مسائل، در جعبه موجود است.

موارد کاربرد:

برای ارزیابی کنش های اجرایی، برنامه ریزی راهبردی و حل مسئله استفاده می شود.


آزمون برج لندن (TOWER OF LONDON TEST) مدل RT - 871


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
این ابزار به منظور ارزیابی کنش‌های اجرایی برنامه‌ریزی راهبردی و حل مساله به کار می‌رود...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون برج لندن (TOWER OF LONDON TEST) مدل RT - 871 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 1034 customer reviews
آزمون برج لندن (TOWER OF LONDON TEST) مدل RT - 871
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 8,300,000.00
این ابزار به منظور ارزیابی کنش‌های اجرایی برنامه‌ریزی راهبردی و حل مساله به کار می‌رود...