توضیحات

این دستگاه می‌تواند به عنوان مكملی برای دیگر ابزار و تست‌های سنجش حافظه و سرعت یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. سنجش یادگیری به شیوه آزمایش و خطا و بررسی سرعت یادگیری از جمله كاربردهای این دستگاه به شمار می‌آید.

دستگاه دارای پنج برنامه متفاوت می‌باشد و هر برنامه در پنج سطح از ساده تا پیچیده قابل اجرا است. بر این اساس دستگاه را می‌توان برای ارزیابی حافظه و یادگیری آزمودنی‌های سنین مختلف از كودكی تا بزرگسالی مورد استفاده قرار داد.

مشخصات كلی دستگاه:

 • مدل: RT – 9112
 • ولتاژ كار: 220 ولت
 • ابعاد: 10 * 20 * 27
 • وزن: 3/2 كيلوگرم
 • شمارش‌گر تعداد خطا و صحيح
 • دارای زمان‌سنج ديجيتال
 • توقف اتوماتيك در هنگام پايان هر مرحله
 • نشان‌دهنده ديداری موارد خطا و صحيح
 • علامت‌دهنده شنيداری موارد صحيح
 • امكان تغيير برنامه(5 برنامه) و تغيير درجه دشواری(5 درجه)
 • امكان ذخيره نتيجه آزمايش
 • صفحه كليد مسطح

موارد کاربرد:

     تست‌های سنجش حافظه و سرعت یادگیری

     سنجش یادگیری به شیوه آزمایش و خطا

     بررسی سرعت یادگیری

     ارزیابی حافظه و یادگیری آزمودنی‌های سنین مختلف از كودكی تا بزرگسالی.


دستگاه سنجش حافظه و سرعت یادگیری مدل RT - 9112


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
این دستگاه می‌تواند به عنوان مكملی برای دیگر ابزار و تست‌های سنجش حافظه و سرعت یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. سنجش یادگیری به شیوه آزمایش و خطا و بررسی سرعت یادگیری از جمله كاربردهای این دستگاه به شمار می‌آید. دستگاه دارای پنج برنامه متفاوت می‌باشد...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 5 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

دستگاه سنجش حافظه و سرعت یادگیری مدل RT - 9112 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 1012 customer reviews
دستگاه سنجش حافظه و سرعت یادگیری مدل RT - 9112
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 125,000,000.00
این دستگاه می‌تواند به عنوان مكملی برای دیگر ابزار و تست‌های سنجش حافظه و سرعت یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. سنجش یادگیری به شیوه آزمایش و خطا و بررسی سرعت یادگیری از جمله كاربردهای این دستگاه به شمار می‌آید. دستگاه دارای پنج برنامه متفاوت می‌باشد...