توضیحات

اصلی ترین كاربرد این ابزار برای اندازه گیری آستانه اختلافی وزن محرك است.

این ابزار از دوازده وزنه (قوطی یكسان) با اوزان متفاوت, از 75 تا 125 گرم تشكیل شده است.

اوزان وزنه‌ها به ترتیب عبارت است از: 75-80-85-90-95-100-105-110-115-120 و 125. در بین وزنه ها, دو وزنه 100 گرمی موجود است كه یكی از آن ها به عنوان وزنه ثابت مورد استفاده قرار می گیرد و دیگری به همراه بقیه وزنه ها, به عنوان وزنه متغیر در نظر گرفته می شود.

مشخصات کلی دستگاه:

  • مدل: RT-881
  • ابعاد جعبه: 7 * 11 * 24 سانتی‌متر
  • وزن كامل (جعبه و 12 وزنه): 1350 گرم

موارد كاربرد:

  • اصلی‌ترين كاربرد اين ابزار برای اندازه‌گيری آستانه‌اختلافی محرك ‌وزن است.

سنگینی سنج مدل RT -872


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
اصلی ترین كاربرد این ابزار برای اندازه گیری آستانه اختلافی وزن محرك است. این ابزار از دوازده وزنه (قوطی یكسان) با اوزان متفاوت, از 75 تا 125 گرم تشكیل شده است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

سنگینی سنج مدل RT -872 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 1037 customer reviews
سنگینی سنج مدل RT -872
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 9,800,000.00
اصلی ترین كاربرد این ابزار برای اندازه گیری آستانه اختلافی وزن محرك است. این ابزار از دوازده وزنه (قوطی یكسان) با اوزان متفاوت, از 75 تا 125 گرم تشكیل شده است...