توضیحات

اين آزمون برای اندازه‌گيری مهارت دستی ظريف، خيلی ظريف و هماهنگی چشم و دست به‌كار می‌رود و به‌طور وسيعی در روان‌شناسی صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.

مشخصات کلی دستگاه:  

  • مدل: RT-913
  • وزن: 7/1 كيلوگرم
  • ابعاد: 7*10*25 سانتيمتر

كاربرد:

  • ارزيابی مهارت دستی (يك طرفه و دو طرفه)

در آزمون معرفی شده و آزمون‌هایی از اين قبيل به دو شيوه می‌توان نمره‌ی آزمودنی را مشخص كرد:

1 – اندازه‌گيری مدت زمانی كه طول می‌كشد تا تكليف تمام بشود با استفاده از كرنومتر.

2 – انجام تكليف در يك زمان مشخص از پيش تعيين شده و سپس شمارش ميزان موفقيت آزمودنی در جاگذاری قطعات.


پیگ بورد دوطرفه BIMANUAL PEG BOARD - مدل RT-913


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
اين آزمون برای اندازه‌گيری مهارت دستی ظريف، خيلی ظريف و هماهنگی چشم و دست به‌كار می‌رود و به‌طور وسيعی در روان‌شناسی صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پیگ بورد دوطرفه BIMANUAL PEG BOARD - مدل RT-913 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 1025 customer reviews
پیگ بورد دوطرفه BIMANUAL PEG BOARD - مدل RT-913
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 50,500,000.00
اين آزمون برای اندازه‌گيری مهارت دستی ظريف، خيلی ظريف و هماهنگی چشم و دست به‌كار می‌رود و به‌طور وسيعی در روان‌شناسی صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است...