توضیحات

این وسیله برای ارزیابی توانایی و سرعت تشخیص اندازه از طریق ادراك بینایی و لامسه، به كار می‌رود. به عبارت دیگر ادراك بینایی (از طریق چشم) و لامسه (از طریق انگشتان) اطلاعاتی را از ابعاد شی (سكه) به دست می‌دهند كه مبنای تشخیص دقیق اندازه و ضخامت سكه‌های مورد نظر می‌شود. این قابلیت یا توانایی در مشاغل مكانیكی و آن دسته از حرفه‌هایی كه با قطعات مختلف و لزوم ارزیابی صحیح از ابعاد آنها، سر و كار دارند، مهم می‌باشد. كسب امتیاز بالا در این تست نشان‌دهنده‌ی توانایی مطلوب شخص در هماهنگی بین حركات دست با ادراك بینایی و لامسه است.

مشخصات کلی دستگاه:

  • مدل: RT - 951
  • وزن كلی: 2/1 كيلوگرم
  • ابعاد جعبه اصلی: 11* 11 * 17

متعلقات:

  • جعبه اصلی دستگاه همراه با جعبی حاوی 50 عدد سكه.

دستگاه جور کردن سکه SORT COIN مدل RT-951


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
این وسیله برای ارزیابی توانایی و سرعت تشخیص اندازه از طریق ادراك بینایی و لامسه، به كار می‌رود. به عبارت دیگر ادراك بینایی (از طریق چشم) و لامسه (از طریق انگشتان) اطلاعاتی را از ابعاد شی (سكه) به دست می‌دهند كه مبنای تشخیص دقیق اندازه و ضخامت سكه‌های مورد نظر می‌شود...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه جور کردن سکه SORT COIN مدل RT-951 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 1019 customer reviews
دستگاه جور کردن سکه SORT COIN مدل  RT-951
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 35,500,000.00
این وسیله برای ارزیابی توانایی و سرعت تشخیص اندازه از طریق ادراك بینایی و لامسه، به كار می‌رود. به عبارت دیگر ادراك بینایی (از طریق چشم) و لامسه (از طریق انگشتان) اطلاعاتی را از ابعاد شی (سكه) به دست می‌دهند كه مبنای تشخیص دقیق اندازه و ضخامت سكه‌های مورد نظر می‌شود...