توضیحات

این ابزار برای کاهش مشکلات حساب طراحی شده است.

اهداف کلی:

  • تسلط بر فهم عدد به‌گونه‌ای ‌که ‌دانش‌آموز بتواند ‌هر عدد را به ‌اعدادی ‌که ‌از آن تشکيل يافته ‌است تجزيه ‌نمايد. مثلاً: (7=2+5 و 7=1+1+2+3).
  • فهم اعداد زير بنايی در‌ هر عدد. (از عدد 2 تا 9) و سپس فهم عدد صفر که ‌طی ‌آموزش و در پايان جلسات اتفاق می‌افتد
  • فهم جمع، تفريق، ضرب، تقسيم.

گروه ‌سنی:

6 تا 10 سال. در مورد دانش‌آموزان حساب نارسا تا 11 سال‌ هم قابل اجرا است. لازم به ‌ذکر است آموزش به ‌دانش‌آموزان پايه‌های ‌پايين‌تر، راحت‌تر است. چرا که ‌ساختار‌های طوطی‌وار آموزشی ‌در آنها شکل نگرفته ‌است.

محدوديت‌های آموزش با ابزار صما:

نياز به صبوری آموزگار يا مربی دارد.

نياز به زمان داشته و فقط با يک جلسه آموزش به نتيجه نخواهيد رسيد.

مداومت و پيگيری تا رسيدن به ‌نتيجه‌ مطلوب شرط موفقيت در استفاده ‌از ابزار است.


وسیله کمک آموزشی ریاضیات صما مدل RT-9111


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ( توان بخشی شناختی )
این ابزار برای کاهش مشکلات حساب طراحی شده است. هدف کلی: تسلط بر فهم عدد به‌گونه‌ای ‌که ‌دانش‌آموز بتواند ‌هر عدد را به ‌اعدادی ‌که ‌از آن تشکيل يافته ‌است تجزيه ‌نمايد. مثلاً: (7=2+5 و 7=1+1+2+3)...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

وسیله کمک آموزشی ریاضیات صما مدل RT-9111 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 1040 customer reviews
وسیله کمک آموزشی ریاضیات  صما  مدل RT-9111
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 6,300,000.00
این ابزار برای کاهش مشکلات حساب طراحی شده است. هدف کلی: تسلط بر فهم عدد به‌گونه‌ای ‌که ‌دانش‌آموز بتواند ‌هر عدد را به ‌اعدادی ‌که ‌از آن تشکيل يافته ‌است تجزيه ‌نمايد. مثلاً: (7=2+5 و 7=1+1+2+3)...