توضیحات

نرم افزار جامع مراكز مشاوره (نجم)

قابليت‌ها:

 • قابليت به‌روز رسانی نرم‌ افزار تا 2 سال به صورت رايگان.

 • راهنماي كامل برای قسمت‌ها و آزمون‌های مختلف.

 • امكان درج مشخصات مركز (نام، آدرس، تلفن و ...) در برنامه و كليۀ فرم‌های چاپی.

 • ثبت مشخصات فردی و نوبت‌دهی مراجعين.

 • امكان تعريف فهرست مشاوران و درمانگران و تنظيم وقت آنها.

 • امكان وارد كردن نتايج جلسه و اقدامات انجام شده (شرح پرونده).

 • امكان جستجوی پيشرفته، مرتب كردن براساس ...، ثبت و اضافه كردن نوع مشكلات.

 • الحاق خودكار نتيجۀ هر آزمون در پروندۀ بهداشت روانی مراجع.

 • امكان رؤيت دفترچۀ راهنمای پرسشنامه‌ها و آزمون‌ها بعلاوۀ چاپ پرسشنامه و پاسخنامه آزمون‌ها برای اجرای غير رايانه‌ای.

 • امكان ارايه نتيجۀ گروهی برای آزمون‌های انجام شده.

 • ايجاد فايل SPSS و EXCEL برای هر آزمون.

 • امكان گزارش‌گيری بر اساس ويژگی های مراجعين از قبيل؛ جنسيت، سن، تحصيلات، تأهل، نوع مشكل، ارجاعی از....و ....

 • امكان ارسال اطلاعات به رايانۀ ديگر و تجميع اطلاعات ورودی از رايانه‌های ديگر (تك كاربره و غير شبكه‌ای) و گزارش‌گيری كلی برای مراكزی كه شعب مختلف دارند.

 • امكان اجرای آزمون‌های زير:

 1. ام- ام- پی- آی كوتاه (MMPI-71Q)

 2. ام- ام- پی- آی 2- بلند (MMPI 2- 567Q)

 3. سياهۀ علائم روانشناختيی (90 سوألی تجديد نظر شده) SCL (90Q)

 4. رضايت زناشويی انريچ (ENRICH)

 5. سازگاری ازدواج

 6. ده مهارت زندگی

 7. پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ- 28Q)

 8. آزمون افسردگی بك  (BECK- 21Q)

 9.  آزمون هوشی ريون بزرگسالان (60 سؤالی) ADULT RAVEN-IQ

 10.  آزمون هوشی ريون كودكان (رنگی 36 سؤالی) CHILD RAVEN-IQ

 11.  خلاقيت عابدی

 12.  سازگاری دانش‌آموزان دبيرستانی (AISS)

 13.  آزمون عملكرد پيوسته  CPT

 14.  آزمون ميلون 3 (MCMI III)

 15.  پرسشنامۀ پنج عاملی شخصيتی نئو60 (NEO-FFI-60Q)

 16.  پرسشنامۀ سازگاری بل 

 

 


نرم‌افزار جامع مراکز مشاوره (نجم)


نرم افزارهای روان شناسی
از مرحله ی تشکیل پرونده تا اجرای آزمون های مختلف هوش، شخصیت و تشخیصی. این نرم افزار شامل 2 آزمون هوش، 7 آزمون تشخیصی. با امکاناتی از قبیل، درج مشخصات مرکز...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

نرم‌افزار جامع مراکز مشاوره (نجم) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 206 customer reviews
نرم‌افزار جامع مراکز مشاوره (نجم)
نرم افزارهای روان شناسی ریال 13,500,000.00
از مرحله ی تشکیل پرونده تا اجرای آزمون های مختلف هوش، شخصیت و تشخیصی. این نرم افزار شامل 2 آزمون هوش، 7 آزمون تشخیصی. با امکاناتی از قبیل، درج مشخصات مرکز...