توضیحات

از مرحله ی تشکیل پرونده تا اجرای آزمون های مختلف هوش، شخصیت و تشخیصی. این نرم افزار شامل 2 آزمون هوش، 7 آزمون تشخیصی. با امکاناتی از قبیل، درج مشخصات مرکز (نام، آدرس، تلفن و ...) در برنامه و کلیه ی فرم های چاپی، الحاق خودکار نتیجه ی هر آزمون در پرونده ی بهداشت روانی مراجع، نسخه ی PDF  دفترچه ی راهنما بعلاوه ی چاپ پرسشنامه و پاسخنامه آزمون ها برای اجرای قلم کاغذی، امکان ارایه نتیجه ی گروهی برای آزمون ها ی انجام شده، ایجاد فایل spss و Excel برای هر آزمون و بسیاری از قابلیت های دیگر.


نرم‌افزار جامع مراکز مشاوره (نجم)


نرم افزارهای روان شناسی
از مرحله ی تشکیل پرونده تا اجرای آزمون های مختلف هوش، شخصیت و تشخیصی. این نرم افزار شامل 2 آزمون هوش، 7 آزمون تشخیصی. با امکاناتی از قبیل، درج مشخصات مرکز...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزار جامع مراکز مشاوره (نجم) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 206 customer reviews
نرم‌افزار جامع مراکز مشاوره (نجم)
نرم افزارهای روان شناسی ریال 9,500,000.00
از مرحله ی تشکیل پرونده تا اجرای آزمون های مختلف هوش، شخصیت و تشخیصی. این نرم افزار شامل 2 آزمون هوش، 7 آزمون تشخیصی. با امکاناتی از قبیل، درج مشخصات مرکز...