توضیحات

این پرسشنامه مخصوص کودکان و نوجوانان از 7 تا 15 سال بوده که برای سنجش برخی از جنبه‌های شخصیت ازجمله درون‌گرایی ـ برون‌گرایی و همچنین اختلالات شخصیت مانند پرخاشگری، جامعه‌ستیزی، روان آزردگی و مقبولیت اجتماعی کاربرد دارد.


آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان با هنجار ایرانی


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه مخصوص کودکان و نوجوانان از 7 تا 15 سال بوده ...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان با هنجار ایرانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 2 customer reviews
آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان با هنجار ایرانی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,000,000.00
این پرسشنامه مخصوص کودکان و نوجوانان از 7 تا 15 سال بوده ...