توضیحات

یکی از پر استفاده‌ترین ابزارهای تشخیص روان پزشکی و شامل 90 سؤال است که با استفاده ازآن می‌توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این آزمون 9 بعد مختلف شكایات‌جسمانی، وسواس‌و‌اجبار، حساسیت‌در‌روابط ‌متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس‌مرضی، افكار‌پارانوئیدی و روان‌پریشی را بررسی می‌كند و در ایران هنجاریابی شده‌است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتاها به spss ، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


SCL – 90-R


نرم افزارهای روان شناسی
یکی از پر استفاده‌ترین ابزارهای تشخیص روان پزشکی و شامل 90 سؤال است که با استفاده ازآن می‌توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این آزمون 9 بعد مختلف شكایات‌جسمانی، وسواس‌و‌اجبار، حساسیت‌در‌روابط ‌متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس‌مرضی، افكار‌پارانوئیدی و روان‌پریشی را بررسی می‌كند...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

SCL – 90-R موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 205 customer reviews
SCL – 90-R
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,500,000.00
یکی از پر استفاده‌ترین ابزارهای تشخیص روان پزشکی و شامل 90 سؤال است که با استفاده ازآن می‌توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این آزمون 9 بعد مختلف شكایات‌جسمانی، وسواس‌و‌اجبار، حساسیت‌در‌روابط ‌متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس‌مرضی، افكار‌پارانوئیدی و روان‌پریشی را بررسی می‌كند...