توضیحات

این آزمون به صورت یك پرسشنامه با 21 گروه سؤال است كه هر سؤال، بیان كننده حالتی در فرد است. نتایج پرسشنامه بر اساس طبقه‌بندی داده شده، میزان درجات افسردگی او را مشخص می‌كند.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتاها به spss ، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


افسردگی بک


نرم افزارهای روان شناسی
این آزمون به صورت یك پرسشنامه با 21 گروه سؤال است كه هر سؤال، بیان كننده حالتی در فرد است. نتایج پرسشنامه بر اساس طبقه‌بندی داده شده، میزان درجات افسردگی او را مشخص می‌كند...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

افسردگی بک موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 200 customer reviews
افسردگی بک
نرم افزارهای روان شناسی ریال 850,000.00
این آزمون به صورت یك پرسشنامه با 21 گروه سؤال است كه هر سؤال، بیان كننده حالتی در فرد است. نتایج پرسشنامه بر اساس طبقه‌بندی داده شده، میزان درجات افسردگی او را مشخص می‌كند...