توضیحات

آزمون CAT كه شامل 10 كارت از تصاویر حیوانات است، از سری آزمون‌های فرافكن بوده و مخصوص كودكان سنین 3 الی 10 ساله است.

 TATشامل 31 كارت  است و ‌آزمودنی ‌تشویق می‏‌شود تا داستانی مربوط به هركدام از آنها بگوید.

آزمون رورشاخ آزمونی فرافكن است وشامل 10 كارت لكه‌های جوهر است كه خود رورشاخ آنها را با دقت از بین كارت‌های متعددی كه به همین منظور در طی سال‌ها تجربه ساخته بود، انتخاب كرده است. نتایج و تفسیر این آزمون، نیاز به مهارت‌های خاص و تخصصی بالا دارد و در تعیین نوع اختلالات روانی آزمودنی‌ها و تعیین ساخت شخصیت ایشان از نقطه نظر سبك ادراك و گرایش‌های عاطفی به روان شناس كمك می‌كند.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


تصاویر CAT-TAT,-RORSCHACH


نرم افزارهای روان شناسی
آزمون CAT كه شامل 10 كارت از تصاویر حیوانات است، از سری آزمون‌های فرافكن بوده و مخصوص كودكان سنین 3 الی 10 ساله است. TATشامل 31 كارت است و ‌آزمودنی ‌تشویق می‏‌شود تا داستانی مربوط به هركدام از آنها بگوید. آزمون رورشاخ آزمونی فرافكن است وشامل 10 كارت لكه‌های جوهر است كه خود رورشاخ آنها را با دقت از بین كارت‌های متعددی كه به همین منظور در طی سال‌ها تجربه ساخته بود، انتخاب كرده است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تصاویر CAT-TAT,-RORSCHACH موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 300 customer reviews
تصاویر  CAT-TAT,-RORSCHACH
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,800,000.00
آزمون CAT كه شامل 10 كارت از تصاویر حیوانات است، از سری آزمون‌های فرافكن بوده و مخصوص كودكان سنین 3 الی 10 ساله است. TATشامل 31 كارت است و ‌آزمودنی ‌تشویق می‏‌شود تا داستانی مربوط به هركدام از آنها بگوید. آزمون رورشاخ آزمونی فرافكن است وشامل 10 كارت لكه‌های جوهر است كه خود رورشاخ آنها را با دقت از بین كارت‌های متعددی كه به همین منظور در طی سال‌ها تجربه ساخته بود، انتخاب كرده است...