توضیحات

برخی ویژگی های این برنامه:

1)     ثبت مشخصات فردی و شرح پرونده مراجعین براساس مولفه هایی چون؛ تحصیلات- نوع مشكل- شیوه مراجعه و..

2)     گروه بندی پرونده ها براساس شناسه گروه, استان, نام مركز و...

3)     امكان رمزبندی مشكلات, اختلالات روانی و رفتاری.

4)     امكان ویرایش و اصلاح در پرونده.

5)     ثبت لیست مشاورین و وقت داده شده برای آن ها, همچنین امكان وقت دهی برای مراجعین با رعایت عدم تداخل وقت ها برای مشاورین و مراجعین.

6)     مشخص كردن مشكل مراجعین.

7)     درج نتایج هر جلسه مشاوره به طور جداگانه.

8)     مشخص كردن آزمون های كه قرار است برای مراجع اجرا شود.

9)     امكان جستجوی مراجع خاص.

10) ارجاع مراجع به سایر مراكز.


بانک اطلاعات مراجعین مراکز مشاوره


نرم افزارهای روان شناسی
برخی ویژگی های این برنامه: 1) ثبت مشخصات فردی و شرح پرونده مراجعین براساس مولفه هایی چون؛ تحصیلات- نوع مشكل- شیوه مراجعه و.. 2) گروه بندی پرونده ها براساس شناسه گروه, استان, نام مركز و...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بانک اطلاعات مراجعین مراکز مشاوره موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 301 customer reviews
بانک اطلاعات مراجعین مراکز مشاوره
نرم افزارهای روان شناسی ریال 700,000.00
برخی ویژگی های این برنامه: 1) ثبت مشخصات فردی و شرح پرونده مراجعین براساس مولفه هایی چون؛ تحصیلات- نوع مشكل- شیوه مراجعه و.. 2) گروه بندی پرونده ها براساس شناسه گروه, استان, نام مركز و...