توضیحات

این پرسشنامه مركب از دو شكل الف(برای مردان) و ب( برای زنان) با 10 سؤال برای هر یك است. پرسشنامه، میزان سازگاری هر زوج را اندازه‌گیری می‌كند. دارای پایایی، اعتبار و جداول هنجاری برای افراد شاغل در 6 حرفه معلمان مدرسه، معلمان كالج، پزشكان، حقوق‌دانان، بازرگانان و كارمندان است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


سازگاری ازدواج فرم الف و ب


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه مركب از دو شكل الف(برای مردان) و ب( برای زنان) با 10 سؤال برای هر یك است. پرسشنامه، میزان سازگاری هر زوج را اندازه‌گیری می‌كند. دارای پایایی، اعتبار و جداول هنجاری برای افراد شاغل در 6 حرفه معلمان مدرسه، معلمان كالج، پزشكان، حقوق‌دانان، بازرگانان و كارمندان است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

سازگاری ازدواج فرم الف و ب موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 12 customer reviews
سازگاری ازدواج فرم الف و ب
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,700,000.00
این پرسشنامه مركب از دو شكل الف(برای مردان) و ب( برای زنان) با 10 سؤال برای هر یك است. پرسشنامه، میزان سازگاری هر زوج را اندازه‌گیری می‌كند. دارای پایایی، اعتبار و جداول هنجاری برای افراد شاغل در 6 حرفه معلمان مدرسه، معلمان كالج، پزشكان، حقوق‌دانان، بازرگانان و كارمندان است...