توضیحات

یكی از آزمون‌های هوشی غیركلامی است كه دارای 60 تصویر است و برای ارزیابی هوشی عمومی از سنین 9 تا 65 سال كاربرد دارد. اعتبار این آزمون در تشخیص عامل G یا هوش كلی بسیار بالاست. بهره هوشی و رتبه درصدی افراد با این آزمون قابل محاسبه است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


ریون‌ بزرگسالان


نرم افزارهای روان شناسی
یكی از آزمون‌های هوشی غیركلامی است كه دارای 60 تصویر است و برای ارزیابی هوشی عمومی از سنین 9 تا 65 سال كاربرد دارد. اعتبار این آزمون در تشخیص عامل G یا هوش كلی بسیار بالاست. بهره هوشی و رتبه درصدی افراد با این آزمون قابل محاسبه است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون‌ بزرگسالان موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 104 customer reviews
ریون‌ بزرگسالان
نرم افزارهای روان شناسی ریال 600,000.00
یكی از آزمون‌های هوشی غیركلامی است كه دارای 60 تصویر است و برای ارزیابی هوشی عمومی از سنین 9 تا 65 سال كاربرد دارد. اعتبار این آزمون در تشخیص عامل G یا هوش كلی بسیار بالاست. بهره هوشی و رتبه درصدی افراد با این آزمون قابل محاسبه است...