توضیحات

از آزمون‌های هوشی غیركلامی و شامل 36 تصویر رنگی است و در سال 1947 تهیه شده‌است . این آزمون برای ارزیابی هوشی كودكان 5/5 تا 9/5 ساله و بزرگسالان عقب مانده ذهنی تهیه شده‌است. آزمون دارای جدول نرم و جدول رتبه درصدی برای نمره‌های هوش‌بهر است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


ریون‌ کودکان


نرم افزارهای روان شناسی
از آزمون‌های هوشی غیركلامی و شامل 36 تصویر رنگی است و در سال 1947 تهیه شده‌است . این آزمون برای ارزیابی هوشی كودكان 5/5 تا 11 ساله و بزرگسالان عقب مانده ذهنی تهیه شده‌است. آزمون دارای جدول نرم و جدول رتبه درصدی برای نمره‌های هوش‌بهر است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون‌ کودکان موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 103 customer reviews
ریون‌ کودکان
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,300,000.00
از آزمون‌های هوشی غیركلامی و شامل 36 تصویر رنگی است و در سال 1947 تهیه شده‌است . این آزمون برای ارزیابی هوشی كودكان 5/5 تا 11 ساله و بزرگسالان عقب مانده ذهنی تهیه شده‌است. آزمون دارای جدول نرم و جدول رتبه درصدی برای نمره‌های هوش‌بهر است...