توضیحات

این آزمون در سال 1940 توسط آر.می.كتل برای اندازه گیری هوشی كلی بزرگسالانی كه بالاتر از دیپلم سواد دارند و بطور كلی از هوش متوسط به بالایی برخوردارند، ساخته شده است. آزمونی نابسته به فرهنگ است و در مجموع 100 سؤال دارد و كارهای تحقیقی مختلفی به وسیله آن انجام گرفته است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


هوش کتل فرم 3- A و B بزرگسالان


نرم افزارهای روان شناسی
این آزمون در سال 1940 توسط آر.می.كتل برای اندازه گیری هوشی كلی بزرگسالانی كه بالاتر از دیپلم سواد دارند و بطور كلی از هوش متوسط به بالایی برخوردارند، ساخته شده است. آزمونی نابسته به فرهنگ است و در مجموع 100 سؤال دارد و كارهای تحقیقی مختلفی به وسیله آن انجام گرفته است. ..
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

هوش کتل فرم 3- A و B بزرگسالان موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 102 customer reviews
هوش کتل  فرم 3- A و B بزرگسالان
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,950,000.00
این آزمون در سال 1940 توسط آر.می.كتل برای اندازه گیری هوشی كلی بزرگسالانی كه بالاتر از دیپلم سواد دارند و بطور كلی از هوش متوسط به بالایی برخوردارند، ساخته شده است. آزمونی نابسته به فرهنگ است و در مجموع 100 سؤال دارد و كارهای تحقیقی مختلفی به وسیله آن انجام گرفته است. ..