توضیحات

آزمون بالینی چند محوری میلون یك مقیاس خودسنجی است كه 14 الگوی بالینی شخصیت و 10 نشانگان بالینی را می‌سنجد و برای بزرگسالان 18 سال به بالا، استفاده می‌شود. یكی از پركاربردترین آزمون‌های روانی است كه به چندین زبان ترجمه شده و در ایران، دوبار هنجاریابی شده‌است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


میلون3 - MCMI III با هنجار ایرانی


نرم افزارهای روان شناسی
آزمون بالینی چند محوری میلون3، یك مقیاس خودسنجی است كه 14 الگوی بالینی شخصیت و 10 نشانگان بالینی را می‌سنجد و برای بزرگسالان 18 سال به بالا، استفاده می‌شود. یكی از پركاربردترین آزمون‌های روانی است كه به چندین زبان ترجمه شده و در ایران، دوبار هنجاریابی شده‌است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

میلون3 - MCMI III با هنجار ایرانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 204 customer reviews
میلون3 - MCMI III با هنجار ایرانی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 3,500,000.00
آزمون بالینی چند محوری میلون3، یك مقیاس خودسنجی است كه 14 الگوی بالینی شخصیت و 10 نشانگان بالینی را می‌سنجد و برای بزرگسالان 18 سال به بالا، استفاده می‌شود. یكی از پركاربردترین آزمون‌های روانی است كه به چندین زبان ترجمه شده و در ایران، دوبار هنجاریابی شده‌است...