توضیحات

از آزمون‌های هوشی غیركلامی است و فرم سوم آزمون ریون است و برای سنجش هوش افراد با توانائی‌های ذهنی متوسط و بالاتر از متوسط(11 سال تا بزرگسالی) به كار گرفته می‌شود.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


ریون پیشرفته


نرم افزارهای روان شناسی
از آزمون‌های هوشی غیركلامی است و فرم سوم آزمون ریون است و برای سنجش هوش افراد با توانائی‌های ذهنی متوسط و بالاتر از متوسط(11 سال تا بزرگسالی) به كار گرفته می‌شود...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ریون پیشرفته موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 105 customer reviews
ریون پیشرفته
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,850,000.00
از آزمون‌های هوشی غیركلامی است و فرم سوم آزمون ریون است و برای سنجش هوش افراد با توانائی‌های ذهنی متوسط و بالاتر از متوسط(11 سال تا بزرگسالی) به كار گرفته می‌شود...