توضیحات

از برخی قابلیت ‌های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره كرد:

 ورود ساده اطلاعات به شكل تایپ مستقیم و امكان copy , paste از دیگر فایل ها یا منابع اینترنتی.

ورود اطلاعات از فایل های متنی به طور كامل.

تبدیل اطلاعات فیش های برنامه به فایل برای ارائه به افرادی كه به برنامه پژوهش یار دسترسی ندارند.

امكان جستجوی بسیار سریع و محدود كردن آن براساس كلید واژه های مختلف.

و...


پژوهش یار فیش برداری الکترونیکی


نرم افزارهای روان شناسی
پژوهش یار فیش برداری الکترونیکی
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

پژوهش یار فیش برداری الکترونیکی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 302 customer reviews
پژوهش یار فیش برداری الکترونیکی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,200,000.00
پژوهش یار فیش برداری الکترونیکی