توضیحات

این مقیاس دارای 58 ماده است كه به 4 خرده مقیاس عزت نفس كلی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است. از نظم لغوی برای کودکان 10- 8 ساله نوشته شده است ولی می توان با دوباره نویسی و تغییرات لغوی آن را برای سنین مختلف مورد استفاده قرار داد.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


عزت‌نفس کوپر اسمیت


نرم افزارهای روان شناسی
این مقیاس دارای 58 ماده است كه به 4 خرده مقیاس عزت نفس كلی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است. از نظم لغوی برای کودکان 10- 8 ساله نوشته شده است ولی می توان با دوباره نویسی و تغییرات لغوی آن را برای سنین مختلف مورد استفاده قرار داد...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

عزت‌نفس کوپر اسمیت موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 15 customer reviews
عزت‌نفس کوپر اسمیت
نرم افزارهای روان شناسی ریال 500,000.00
این مقیاس دارای 58 ماده است كه به 4 خرده مقیاس عزت نفس كلی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است. از نظم لغوی برای کودکان 10- 8 ساله نوشته شده است ولی می توان با دوباره نویسی و تغییرات لغوی آن را برای سنین مختلف مورد استفاده قرار داد...