توضیحات

این آزمون در مشاوره و روان درمانی نقش مهمی دارد. این تست برای اندازه‌گیری صفات شخصیت طبیعی در افراد مناسب است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


نئو 60 سؤالی با هنجار ایرانی


نرم افزارهای روان شناسی
این آزمون در مشاوره و روان درمانی نقش مهمی دارد. این تست برای اندازه‌گیری صفات شخصیت طبیعی در افراد مناسب است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نئو 60 سؤالی با هنجار ایرانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 16 customer reviews
نئو 60 سؤالی  با هنجار ایرانی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 950,000.00
این آزمون در مشاوره و روان درمانی نقش مهمی دارد. این تست برای اندازه‌گیری صفات شخصیت طبیعی در افراد مناسب است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...