توضیحات

این پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را اندازه می‌گیرد و ارزیابی جامعی از شخصیت بزرگسال ارائه می‌دهد؛

پنج عامل مورد بررسی در این پرسشنامه : روان‌نژندی برون‌گرایی   انعطاف‌پذیری دلپذیربودن و باوجدان بودن است .

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


نئو 240 سؤالی با هنجار ایرانی


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را اندازه می‌گیرد و ارزیابی جامعی از شخصیت بزرگسال ارائه می‌دهد؛ پنج عامل مورد بررسی در این پرسشنامه : روان‌نژندی – برون‌گرایی – انعطاف‌پذیری – دلپذیربودن و باوجدان بودن است ...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نئو 240 سؤالی با هنجار ایرانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 17 customer reviews
نئو 240 سؤالی  با هنجار ایرانی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 3,850,000.00
این پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را اندازه می‌گیرد و ارزیابی جامعی از شخصیت بزرگسال ارائه می‌دهد؛ پنج عامل مورد بررسی در این پرسشنامه : روان‌نژندی – برون‌گرایی – انعطاف‌پذیری – دلپذیربودن و باوجدان بودن است ...