توضیحات

این پرسشنامه در صدد آن است تا دانش‌آموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش‌آموزان با سازگاری ضعیف در سه حوزه سازگاری (عاطفی، اجتماعی و آموزشی) جدا سازد. پرسشنامه دارای پایایی، اعتبار و جدول نرم است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی دختر و پسر


نرم افزارهای روان شناسی
این پرسشنامه در صدد آن است تا دانش‌آموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش‌آموزان با سازگاری ضعیف در سه حوزه سازگاری (عاطفی، اجتماعی و آموزشی) جدا سازد. پرسشنامه دارای پایایی، اعتبار و جدول نرم است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی دختر و پسر موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 11 customer reviews
سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی  دختر و پسر
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,200,000.00
این پرسشنامه در صدد آن است تا دانش‌آموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش‌آموزان با سازگاری ضعیف در سه حوزه سازگاری (عاطفی، اجتماعی و آموزشی) جدا سازد. پرسشنامه دارای پایایی، اعتبار و جدول نرم است...