توضیحات

این آزمون دارای 60 سؤال سه گزینه‌ای است و بر اساس تئوری تورنس از خلاقیت تهیه شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


خلاقیت عابدی ـ دانش‌آموزان دبیرستانی با هنجار ایرانی


نرم افزارهای روان شناسی
این آزمون دارای 60 سؤال سه گزینه‌ای است و بر اساس تئوری تورنس از خلاقیت تهیه شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

خلاقیت عابدی ـ دانش‌آموزان دبیرستانی با هنجار ایرانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 107 customer reviews
خلاقیت عابدی ـ دانش‌آموزان دبیرستانی  با هنجار ایرانی
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,850,000.00
این آزمون دارای 60 سؤال سه گزینه‌ای است و بر اساس تئوری تورنس از خلاقیت تهیه شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است...