توضیحات

این بازی مشتمل بر 10 بازی شناختی است که با هدف پرورش، بهسازی و تقویت ذهن طراحی و ساخته‌شده است. این مجموعه ‌داری 10 بازی مختلف در حوزه‌های حافظه، بازداری، سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و توجه است. با اجرای برنامه‌ریزی شده‌ی این بازی‌ها، توانمندی‌های شناختی برای بهتر، راحت‌تر و بیشتر یادگرفتن به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

 استفاده از این بازی‌ها همچنین آمادگی ذهنی را در عملکردهای اجرایی تقویت می‌کند. استفاده از آن توسط کلیه افرادی که به هر نحو نیازمند برخورداری از خدمات توان‌بخشی شناختی هستند به‌سادگی امکان‌پذیر است. در کلیه‌ی بازی‌ها امکان ذخیره‌ی نتایج و مقایسه‌ی آنها در مراحل مختلف وجود دارد. همچنین در این برنامه تعداد بسیار زیادی کاربر قابل تعریف است.


مجموعه 10 بازی شناختی (مغز من)


نرم افزارهای روان شناسی ( توان بخشی شناختی )
این بازی مشتمل بر 10 بازی شناختی است که با هدف پرورش، بهسازی و تقویت ذهن طراحی و ساخته‌شده است. این مجموعه ‌داری 10 بازی مختلف در حوزه‌های حافظه، بازداری، سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و توجه است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

مجموعه 10 بازی شناختی (مغز من) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 802 customer reviews
مجموعه 10 بازی شناختی (مغز من)
نرم افزارهای روان شناسی ریال 3,250,000.00
این بازی مشتمل بر 10 بازی شناختی است که با هدف پرورش، بهسازی و تقویت ذهن طراحی و ساخته‌شده است. این مجموعه ‌داری 10 بازی مختلف در حوزه‌های حافظه، بازداری، سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و توجه است...