توضیحات

این بازی‌های با هدف پرورش، بهسازی و تقویت ذهن طراحی و ساخته‌شده است. این مجموعه دارای 20 بازی مختلف است که هرکدام برای تقویت یک یا چند ناحیه از مغز مؤثر است. با اجرای برنامه‌ریزی‌شده این بازی‌ها، توانمندی‌های شناختی برای بهتر، راحت‌تر و بیشتر یادگرفتن به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهند یافت. استفاده از این بازی‌ها همچنین آمادگی مغز را حل مسئله و رفتار هوشمندانه‌تر، بیشتر می‌کند.

در کلیه‌ی بازی‌ها امکان ذخیره‌ی نتایج و مقایسه‌ی آنها در مراحل مختلف وجود دارد. همچنین در این برنامه تعداد بسیار زیادی کاربر قابل تعریف است.


مجموعه 20 بازی شناختی (مغز من)


نرم افزارهای روان شناسی ( توان بخشی شناختی )
این بازی‌های با هدف پرورش، بهسازی و تقویت ذهن طراحی و ساخته‌شده است. این مجموعه دارای 20 بازی مختلف است که هرکدام برای تقویت یک یا چند ناحیه از مغز مؤثر است. با اجرای برنامه‌ریزی‌شده این بازی‌ها، توانمندی‌های شناختی برای بهتر، راحت‌تر و بیشتر یادگرفتن به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهند یافت. ..
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مجموعه 20 بازی شناختی (مغز من) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 801 customer reviews
مجموعه 20 بازی شناختی (مغز من)
نرم افزارهای روان شناسی ریال 2,500,000.00
این بازی‌های با هدف پرورش، بهسازی و تقویت ذهن طراحی و ساخته‌شده است. این مجموعه دارای 20 بازی مختلف است که هرکدام برای تقویت یک یا چند ناحیه از مغز مؤثر است. با اجرای برنامه‌ریزی‌شده این بازی‌ها، توانمندی‌های شناختی برای بهتر، راحت‌تر و بیشتر یادگرفتن به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهند یافت. ..