توضیحات

توانایی برنامه‌ریزی به منظور پیش بینی رویدادها و وقایع و نیز نظارت بر دستیابی به هدف یک مؤلفه شناختی اصلی، در بسیاری از فعالیت‌های حل‌ مسئله است. آزمون برج‌لندن اولین بار توسط شالیس در سال1982 در مقاله‌ای با عنوان آسیب‌های خاص در برنامه‌ریزی معرفی شد. این آزمون برای ارزیابی حداقل دو جنبه از کنش‌های اجرایی، یعنی برنامه‌ریزی راهبردی و حل‌مسئله تدوین شده‌است. اخیراً پژوهش‌گران سعی کرده‌اند تا از این آزمون در ارزیابی نارساکنش‌وری‌های لوب‌فرونتال در جمعیت‌های بالینی مختلف از جمله، آسیب مغزی، بیماری پارکینسون، افسردگی، اسکیزوفرنی، بیماری کره‌هانتینگتون، اختلال نارسایی‌توجه ‌ـ ‌فزون‌کنشی، اختلال یادگیری، اوتیسم و هیدروسفالی استفاده‌كنند. آزمون حاضر با استفاده از مقاله کریکوریان، بارتوک و گی که در آن به تفصیل روش اجرایی این آزمون را بر مبنای شیوه روش‌شناختی مقاله اصلی شالیس توصیف كرده‌است به صورت رایانه‌ای ساخته شده‌است.

پایایی و روایی آزمون: این آزمون دارای روایی سازه خوب در سنجش برنامه‌ریزی و سازماندهی افراد است. بین نتایج این آزمون و آزمون‌ مازهای پرتئوس همبستگی 41/0 گزارش شده است. پایایی این آزمون مورد قبول و 79/0 گزارش شده است.

دستورالعمل اجرا

این آزمون باید در یک مکان و زمان کاملاً مساعد اجرا شود و شرایط اجرای آزمایش، از نظر روان‌سنجی رعایت شود. هدف این است که آزمودنی از حداکثر توانایی خود استفاده کند و در عین سرعت، بهترین عملکرد را داشته‌باشد. توصیه می‌شود آزمایشگر قبل از شروع رسمی آزمایش، با پاره‌ای گفتگوهای غیررسمی جلسه آزمون را صمیمی کند. به‌علاوه لازم است قبل از اجرای آزمون از مهارت فرد در استفاده از موش‌واره رایانه اطمینان حاصل شود. اگر لازم باشد بهتر است تمرین‌هایی در این زمینه انجام شود. پس از ورود اطلاعات شخصی آزمودنی در قسمت مشخصات‌فردی، آزمایشگر با نشان دادن صفحه نمایشگر به آزمودنی می‌گوید: "این یک آزمون حل‌مسئله است. شما باید با حرکت دادن صفحه‌های رنگی (سبز، آبی،قرمز) و قرار دادن آنها در جای مناسب، با حداقل حرکات لازم شکل نمونه را درست کنید. توجه داشته‌باشید فقط صفحه‌های بالایی را می‌توانید جابجا كنید و در ستون بلند 3 صفحه، در ستون متوسط 2 صفحه و در ستون كوتاه فقط 1 صفحه جای می‌گیرد."

سپس از آزمودنی خواسته می‌شود مثال را حل كند. در این مرحله سه بار به فرد اجازه حل مسئله داده می‌شود و فرد باید مطابق دستورالعمل با حداقل حرکات لازم مثال را حل كند. سپس به آزمودنی گفته می‌شود: "به شما 12 مسئله داده‌می‌شود و باید با حداقل حرکات لازم (همانند مثال) شکل نمونه را درست کنید." همچنین به فرد یادآور می‌شویم که: برای حل هر مسئله تا سه بارامكان تجربه دارد. در هر مرحله پس از موفقیت (و در صورتی که پس از سه کوشش، باز هم مسئله حل نشد) مسئله بعدی در اختیار او قرار داده‌می‌شود. وقتی آزمودنی کاملاً متوجه دستورالعمل شد آزمایشگر به آزمودنی می‌گوید:" اگر آماده هستی آزمون را شروع می‌کنیم." وقتی آزمودنی اعلام آمادگی کرد، آزمون شروع می‌شود.

 

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.

لطفاً در ذكر منبع از آدرس زیر استفاده كنید:

خدادادی، مجتبی؛ مشهدی، علی و امانی، حسین (1393). نرم‌افزار برج لندن. تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری‌- شناختی سینا.


برج لندن TOWER OF LONDON TEST


نرم افزارهای روان شناسی
این آزمون برای ارزیابی حداقل دو جنبه از كنش های اجرایی؛ یعنی برنامه ریزی راهبردی و حل مسئله تدوین شده است. اخیرا پژوهشگران سعی كرده اند تا از این آزمون در ارزیابی نارسا كنش وری های لوب فرونتال در جمعیت های بالینی مختلف از جمله: آسیب مغزی, بیماری پاركینسون, افسردگی...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برج لندن TOWER OF LONDON TEST موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 502 customer reviews
برج لندن  TOWER OF LONDON TEST
نرم افزارهای روان شناسی ریال 2,200,000.00
این آزمون برای ارزیابی حداقل دو جنبه از كنش های اجرایی؛ یعنی برنامه ریزی راهبردی و حل مسئله تدوین شده است. اخیرا پژوهشگران سعی كرده اند تا از این آزمون در ارزیابی نارسا كنش وری های لوب فرونتال در جمعیت های بالینی مختلف از جمله: آسیب مغزی, بیماری پاركینسون, افسردگی...