توضیحات

آزمون عملکرد پیوسته در سال 1956 توسط رازولد و همکاران تهیه شد و به سرعت مقبولیت عام یافت. ابتدا این آزمون برای سنجش ضایعه ‌مغزی به‌کار گرفته‌شد، ولی به‌تدریج کاربرد آن گسترش یافت. هدف این آزمون سنجش نگهداری ‌توجه، مراقبت، گوش‌به‌زنگ ‌بودن و توجه‌متمركز است.

در حقیقت آزمون عملکرد‌ پیوسته یک آزمون واحد نیست و تاکنون فرم‌های مختلفی از آن، برای اهداف درمانی یا پژوهشی تهیه شده‌است. در تمام فرم‌های این آزمون، آزمودنی باید برای مدتی توجه خود را به یک مجموعه محرک نسبتاً ساده، دیداری یا شنیداری (در این آزمون فقط محرك دیداری ارایه می‌شود) جلب کند و در هنگام ظهور محرک‌ هدف، با فشار یک کلید پاسخ خود را ارائه دهد.

در این آزمون، جمعاً 150 محرك ارایه می‌شود كه 20% آن محرك هدف (محركی كه آزمودنی باید به آن پاسخ دهد) است. مدت زمان ارایه هر محرك 200 هزارم ثانیه و فاصله بین دو محرك 1 ثانیه است. انتخاب نوع محرك‌ (عدد یا شكل) در صفحه درج مشخصات فردی و انتخاب محرك هدف، در صفحه نتایج انجام می‌شود.

دستورالعمل اجرا

این آزمون باید در یک مکان و زمان کاملاً مساعد اجرا شود و شرایط اجرای آزمایش از نظر روان‌سنجی رعایت شود. هدف این است که آزمودنی از حداکثر توانایی خود استفاده کند و در عین سرعت، بهترین عملکرد را داشته‌باشد. توصیه می‌شود آزمایشگر قبل از شروع رسمی آزمایش، با پاره‌ای گفتگوهای غیررسمی جلسه آزمون را صمیمی کند.

پس از ورود اطلاعات‌شخصی آزمودنی در قسمت مشخصات فردی، آزمون اجرا می‌شود. قبل از اجرای آزمون‌اصلی، اجرای آزمایشی(مثال) خواهد‌بود و پس از آن اجرای اصلی. در آغاز قسمت آزمایشی و اصلی، توضیحات لازم روی صفحه نمایشگر ارایه می‌شود و آزمایشگر باید آن را برای آزمودنی كاملاً تفهیم كند. با اعلام آمادگی آزمودنی، آزمون شروع می‌شود.

 مدت‌زمان اجرای آزمایش، با احتساب مرحله آزمایشی، جمعاً 200 ثانیه است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.

 

لطفاً در ذكر منبع از آدرس زیر استفاده كنید:

خدادادی، مجتبی؛ مشهدی، علی و امانی، حسین (1393). نرم‌افزار عملكرد پیوسته. تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری‌- شناختی سینا.

 


عملکرد پیوسته CONTINUOUS PERFORMANCE TEST


نرم افزارهای روان شناسی
هدف این آزمون علاوه بر سنجش ضایعه مغزی برای سنجش نگهداری توجه, مراقبت, گوش به زنگ بودن و توجه متمركز است. در تمام فرم های مختلف این آزمون, آزمودنی باید برای مدتی توجه خود را به یك مجموعه محرك نسبتا ساده؛ دیداری یا شنیداری جلب كند و هنگام ظهور محرك هدف, با فشار یك كلید پاسخ خود را ارائه دهد...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

عملکرد پیوسته CONTINUOUS PERFORMANCE TEST موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 654 customer reviews
عملکرد پیوسته  CONTINUOUS PERFORMANCE TEST
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,850,000.00
هدف این آزمون علاوه بر سنجش ضایعه مغزی برای سنجش نگهداری توجه, مراقبت, گوش به زنگ بودن و توجه متمركز است. در تمام فرم های مختلف این آزمون, آزمودنی باید برای مدتی توجه خود را به یك مجموعه محرك نسبتا ساده؛ دیداری یا شنیداری جلب كند و هنگام ظهور محرك هدف, با فشار یك كلید پاسخ خود را ارائه دهد...