توضیحات

آزمون استروپ اولین بار در سال 1935 توسط ریدلی‌استروپ به منظور اندازه‌گیری توجه انتخابی و انعطاف‌پذیری شناختی از طریق پردازش دیداری ساخته‌شد. این آزمون در پژوهش‌های مختلف در گروه‌های بالینی متعدد، برای اندازه‌گیری توانایی بازداری پاسخ، توجه‌انتخابی، تغییرپذیری شناختی و انعطاف‌پذیری شناختی مورد استفاده قرار گرفته‌است. آزمون اولیه استروپ به زبان‌های مختلف، چینی، آلمانی، سوئدی، ژاپنی، فارسی و... ترجمه شده و توسط پژوهشگران مختلف با تغییراتی در آزمون اصلی به شیوه‌های مختلف اجرا و نمره‌گذاری شده‌است. آزمونی كه پیش‌رو دارید، از دو مرحله به شرح زیر تشكیل شده‌است:

مرحله 1: مقدماتی، در این مرحله از آزمودنی خواسته می‌شود تا  با فشار دكمه منطبق با رنگ دایره‌ای كه روی صفحه نمایش می‌بیند، پاسخ دهد (دایره‌ در چهار رنگ قرمز، آبی، زرد و  سبز نشان داده می‌شود). هدف این مرحله،  تنها تمرین و شناخت رنگ‌ها و جای کلیدها در صفحه کلید است و در نتیجه نهایی تأثیری ندارد. با هر پاسخ بازخوردی از درستی یا نادرستی پاسخ  روی صفحه نمایش ارایه می‌شود.

مرحله2 : آزمایشی، در این مرحله دقیقاً براساس شیوه‌ای كه در مرحله اصلی (مرحله بعد) توضیح داده شده است عمل می‌شود. هدف این مرحله، تنها تمرین و آشنایی با شیوه پاسخ و  جای کلیدها در صفحه کلید است و در نتیجه نهایی تأثیری ندارد. با هر پاسخ بازخوردی از درستی یا نادرستی پاسخ  روی صفحه نمایش ارایه می‌شود.

توضیح: برحسب شرایط آزمایش می‌توان مراحل فوق را  با برداشتن تیك كنار آن از جریان آزمایش حذف كرد.

مرحله 3 : اجرای آزمون استروپ،  در این مرحله تعداد 48 کلمه رنگی همخوان  (Congruent) و 48 کلمه رنگی ناهمخوان  (Incongruent) با رنگ های قرمز، آبی، زرد و سبز به آزمودنی نمایش داده‌می‌شود. منظور از كلمات همخوان، یكسان بودن رنگ کلمه با معنای كلمه است، مثلاً كلمه سبز که با رنگ سبز نشان داده می‌شود. منظور از كلمات ناهمخوان، متفاوت بودن رنگ کلمه با معنای كلمه است، مثلاً كلمه سبز که با رنگ قرمز، آبی یا زرد نشان داده می‌شود. مجموعه 96 کلمه رنگی همخوان و ناهمخوان به صورت تصادفی و متوالی نشان داده‌می‌شود. تکلیف آزمودنی این است که صرف نظر از معنای كلمات، تنها رنگ ظاهری آن را مشخص كند. محققان بر این باورند که تکلیف رنگ ـ کلمه، انعطاف پذیری ذهنی و بازداری پاسخ را اندازه‌گیری می‌كند.

زمان ارائه هر محرک بر روی صفحه نمایشگر 2 ثانیه و فاصله بین ارائه دو محرک 800 هزارم‌ثانیه است. میزان بازداری یا تداخل با كم كردن نمره تعداد صحیح ناهمخوان از نمره تعداد صحیح همخوان به‌دست می‌آید. همچنین طولانی‌تر بودن میانگین مدت زمان پاسخ به محرك‌های ناهمخوان در مقایسه با همخوان، شاخص دیگری برای ارزیابی تداخل محسوب می‌شود.

    پایایی و روایی آزمون: پژوهش‌های انجام شده پیرامون آزمون استروپ نشانگر پایایی و روایی مناسب آن در سنجش بازداری در بزرگسالان و كودكان است. اعتبار این آزمون از طریق بازآزمایی در دامنه‌ای از80/0 تا 91/0 گزارش شده است.

 

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.

 

لطفاً در ذكر منبع از آدرس زیر استفاده كنید:

خدادادی، مجتبی؛ مشهدی، علی و امانی، حسین (1393). نرم‌افزار استروپ ساده. تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری‌- شناختی سینا.

 

 


تکلیف استروپ ساده (کلاسیک) SIMPLE STROOP TASK


نرم افزارهای روان شناسی
هدف از این آزمون توانایی اندازه گیری بازداری توجه, توجه انتخابی, تغییر پذیری شناختی و انعطاف پذیری شناختی است و در گروه های سنی مختلف به كار می رود...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف استروپ ساده (کلاسیک) SIMPLE STROOP TASK موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 658 customer reviews
تکلیف استروپ ساده (کلاسیک)  SIMPLE STROOP TASK
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,100,000.00
هدف از این آزمون توانایی اندازه گیری بازداری توجه, توجه انتخابی, تغییر پذیری شناختی و انعطاف پذیری شناختی است و در گروه های سنی مختلف به كار می رود...