توضیحات

توجه نوعی تلاش ذهنی‌ ـ بدنی روی محرك‌های محیطی است كه به منظور ادراك هر چه بهتر و سریع‌تر آنها و سازگاری بهتر با شرایط انجام می‌شود.

توجه دربرگیرنده همه اطلاعاتی است كه از حافظه، ادراك و سایر فرایندهای شناختی در دسترس قرار داشته و امكان دستكاری آن فراهم است. توجه با انسان اجازه می‌دهد تا منابع محدود فعال شناختی خود را به صورت عاقلانه به كار گیرد (به دلیل محدودیت ظرفیت حافظه كاری) تا به سرعت و صحت به محرك‌های مورد نظر، پاسخ داده و اطلاعات برجسته را به یاد سپرد. یكی از كاركردهای مهم توجه، تشخیص اشیاء و رویدادهای مهم در محیط است. بر این اساس توجه به دو نوع گزینشی (متمركز) و توزیع شده (پراكنده) قابل تقسیم است. ارزیابی این دو نوع توجه، به‌ویژه بر حسب مشاغل مختلف از اهمیت بالایی برخودار است و در پاره‌ای موارد شاید بی‌توجهی به این موضوع از طرف صاحبان مشاغل خاص، موجب سوانح و زیان‌های گزافی می‌شود.

1) توجه گزینشی: Selective attention

توجه گزینشی عبارت است از این‌كه؛ فرد انتخاب ‌كند به كدام محرك توجه كرده و كدام محرك را نادیده بگیرد. با نادیده گرفتن یا حداقل تأكید نكردن بر برخی از محرك‌ها، به طور خاص محرك‌های برجسته مورد توجه قرار می‌گیرد. توجه متمركز بر برخی از محرك‌های اطلاعاتی، توانایی  دستكاری آن محرك‌ها را برای سایر فرایندهای شناختی مانند درك كلامی یا حل مسئله، تقویت می‌كند.

2) توجه توزیع شده: Divided attention

توجه توزیع شده عبارت است از این‌كه؛ فرد غالباً قادر است به طور همزمان به بیش از یك تكلیف پرداخته و منابع توجه خود را به صورت محتاطانه از یكی به دیگری، به تناسب نیاز معطوف سازد. رانندگان با تجربه می‌توانند در حالی كه مشغول رانندگی هستند در بیشتر اوقات به راحتی صحبت كنند یا ... . اما اگر ببینند خودروی دیگر منحرف شده است و به سمت آنها می‌آید فوراً همه توجه خود را از صحبت كردن منحرف و به رانندگی متمركز می‌كنند. یا مثالاً ممكن است فرد توجه خود را به خواندن كتاب درسی یا گوش دادن به یك سخنرانی متمركز كند و محرك‌هایی مانند صدای رادیو، تلویزیون یا ورود افرادی كه با تأخیر به سخنرانی می‌آیند را نادیده بگیرد.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد

لطفاً در ذكر منبع از آدرس زیر استفاده كنید:

خدادادی، مجتبی؛ یزدی، سیده منوره و امانی، حسین (1393). نرم‌افزار توجه گزینشی و توزیع‌شده. تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری‌- شناختی سینا.


توجه متمرکز و پراکنده SELECTIVE & DIVIDED ATTENTION TEST


نرم افزارهای روان شناسی
این آزمون به منظور سنجش توجه متمركز و پراكنده در گروه های سنی مختلف, همچنین برای ارزیابی توجه افراد داوطلب مشاغل صنعتی, نظامی, رانندگان و ... به كار می رود. ..
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توجه متمرکز و پراکنده SELECTIVE & DIVIDED ATTENTION TEST موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 657 customer reviews
توجه متمرکز و پراکنده  SELECTIVE & DIVIDED ATTENTION TEST
نرم افزارهای روان شناسی ریال 7,200,000.00
این آزمون به منظور سنجش توجه متمركز و پراكنده در گروه های سنی مختلف, همچنین برای ارزیابی توجه افراد داوطلب مشاغل صنعتی, نظامی, رانندگان و ... به كار می رود. ..