توضیحات

حافظه کاری به‌عنوان  یکی از کنش‌های اجرایی مغز  جزء ضروری ترين عناصر برای انجام تکاليف شناختی است و به عملکرد کرتکس پيش‌پيشانی مغز وابسته است. نارسايی حافظه کاری در اختلال‌های مختلفی از جمله آسيب و صدمه مغزی و اختلال نارسايی توجه/فزون‌کنشی(ADHD)  و اختلالات يادگيری تأييد شده‌است. حافظه کاری به توانايی نگهداشت اطلاعات در ذهن برای يک مدت کوتاه، عموماً چند ثانيه، اطلاق می شود.

در زندگی روزمره ما حافظه کاری را برای بخاطر آوردن برنامه‌ها و طرح‌ها و يا آنچه بعداً می خواهيم انجام دهيم، برای حل مساله و برای کنترل توجه مورد استفاده قرار می دهيم. زمانی که افراد دچار نارسايی در حافظه کاری می شوند عموماً "نارسايی توجه" را تجربه می کنند. يعنی در تمرکز برای انجام کارها دچار مشکل می شوند، عموماً فراموش می کنند که چه کاری را می خواسته‌اند انجام دهند. به‌ويژه در کودکان مشكل به‌اين صورت نمايان می شود که در به‌خاطر آوردن آنچه می بايست انجام دهند مشکل دارند يا قادر نيستند يک طرح يا برنامه را به اتمام برسانند. طی چند دهه اخير پژوهش‌های عصب‌روانشناختی زيادی پيرامون نقش کرتکس پيش‌پيشانی در اختلال نارسايی توجه/فزون‌کنشی انجام گرفته است.

اختلال نارسايی توجه/فزون‌کنشی يک اختلال فراگير است و شيوع آن 3 تا 7 درصد در جامعه گزارش شده است. نارسايی در حافظه کاری باعث می شود که کودکان و نوجوانان مبتلا به اين اختلال مشکلات رفتاری و شناختی زيادی را تجربه نمايند.

 پژوهش‌ها نشان داده که آموزش منظم می تواند حافظه کاری را بهبود بخشد و فعاليت مغز را در کرتکس پيش‌پيشانی افزايش دهد. پروفسور تورکل کلينگبرگ (Torkel Klingberg) و همکارانش در موسسه کارولينسکا (Karolinska Institutet) و در دانشگاه استنفورد چندين سال است که راجع به حافظه کاری و بررسی روش‌های بهبود آن در حال پژوهش هستند. به منظور آموزش حافظه کاری، آنها از يک نرم فزار رايانه‌ای به نام"  RoboMemo"  استفاده كرده‌اند. اين برنامه شامل چندين تکليف حافظه کاری است که کودکان بايد هر روز به مدت 30 تا 40 دقيقه آنها را اجرا كنند.

پرفسور کلينبرگ و همکاران تاکنون چندين مقاله پيرامون تاثير گذاری اين برنامه رايانه‌ای بر حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسايی توجه/فزون‌کنش و در نتيجه کاهش مشکلات آنان در مجلات معتبر چاپ كرده‌اند. از آنجا که اين نرم افزار، از يک سو متناسب با زبان فارسی نبود و از سوی ديگر هزينه تهيه آن برای خانواده‌های کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال نارسايی توجه/فزون‌کنشی بسيارسنگين بود بنابراين تصميم گرفته شد تا براساس نظريه‌های موجود در اين زمينه (از جمله نظريه پرفسور بدلی در2007 و تحقيقات موجود تا پايان سال 2008) و همچنين الگو برداری از نرم‌افزار"RoboMemo" و آزمون‌های حافظه، نرم‌افزار حاضر تهيه شود.


آموزش و بهسازی توجه و حافظه WORKING MEMORY TRAINING


نرم افزارهای روان شناسی ( توان بخشی شناختی )
این نرم افزار قابلیت آموزش حافظه رو به جلو ، معكوس و تثبیت را دارد و قابل استفاده برای تقویت حافظه كودكان و بزرگسالان است.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

آموزش و بهسازی توجه و حافظه WORKING MEMORY TRAINING موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 800 customer reviews
آموزش و بهسازی توجه و حافظه WORKING MEMORY TRAINING
نرم افزارهای روان شناسی ریال 3,250,000.00
این نرم افزار قابلیت آموزش حافظه رو به جلو ، معكوس و تثبیت را دارد و قابل استفاده برای تقویت حافظه كودكان و بزرگسالان است.