توضیحات

این برنامه شامل بخش‌های مترونوم، گفتارآموز، لکنت‌شکن و آموزش گفتار است که هر یک از بخش‌های آن به صورت مستقل و در مواردی ترکیبی قابل استفاده است.

1-مترونوم؛ ابزاری است برای کنترل و تنظیم آهنگ و سرعت گفتار. در این بخش از روش درمانی سیلابیک استفاده می‌شود و برای افرادی که مشکل گفتاری آنها به دلیل شتاب زیاد در گفتار ایجاد می‌شود، قابل استفاده است.

2- گفتارآموز؛ قابلیت بسیار کارآمدی برای اصلاح و بهبود اختلالات گفتاری دارد. این بخش علاوه بر کمک به درمان افرادی که مشکل لکنت دارند، برای کودکانی که اختلال یادگیری گفتار دارند نیز بسیار مفید است، همچنین در مراکز تخصصی آموزش فن بیان و ایجاد تغییر در الگوهای گفتاری برای دوبلرها و افرادی که علاقمند به تقلید صدا هستند به طور کارآمدی قابل استفاده است.

3- لکنت‌شکن؛ این بخش در واقع مشتمل بر دو قسمت بازخورد صوتی تأخیری و پوش صوتی است. این دو مکمل یکدیگر هستند.الف- در قسمت باز خورد صوتی تاخیری با تنظیم مدت زمان تأخیر (1000-0 هزارم ثانیه) بسته به شدت ناروایی و الگوی رفتاری درمان‌جو انتخاب می‌شود. همچنین با تنظیم میزان بلندی صدا (1 تا 10) بازخورد شنیداری مناسب به درمان‌جو ارایه می‌شود.

ب- مسکینگ؛ برای افرادی که مشکل ضعف در آواسازی دارند یا گفتار آنها از انرژی صوتی لازم برخوردار نیست تأثیری درمانی قابل توجهی دارد. همچنین افرادی که به دلیل عوامل روان‌شناختی دچار کمرویی و ضعف اعتماد به نفس هستند و توانایی ابراز وجود آنها (در مکالمات بین فردی) پایین است، استفاده می‌شود. همچنین تأثیر قابل توجهی در کاهش اضطراب و اصلاح گفتاری افرادی که دارای مشکل لکنت هستند، دارد.

4- زبان آموزی (گفتار آموزی)؛ این بخش باهدف ارزیابی و آموزش مفاهیم مختلف طراحی شده‌است. در هر مقوله مجموعه‌ای از تصاویر همراه با نام آوائی‌شان قرار داده شده که بسته به هدف درمانگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در همین بخش گزینه‌ای به نام داستان‌های تصویری نیز قرار داده شده که در بر گیرنده 20 داستان تصویری است. آمونگر با استفاده از این تصاویر می‌تواند نمونه‌های گفتاری بیشتری از درمان‌جو به دست آورد.


نرم افزار جامع گفتار درمانی سخن همراه با هدست


نرم افزارهای روان شناسی
این برنامه شامل بخش‌های مترونوم، گفتارآموز، لکنت‌شکن و آموزش گفتار است که هر یک از بخش‌های آن به صورت مستقل و در مواردی ترکیبی قابل استفاده است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 20 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

نرم افزار جامع گفتار درمانی سخن همراه با هدست موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 901 customer reviews
نرم افزار جامع گفتار درمانی سخن  همراه با هدست
نرم افزارهای روان شناسی ریال 45,800,000.00
این برنامه شامل بخش‌های مترونوم، گفتارآموز، لکنت‌شکن و آموزش گفتار است که هر یک از بخش‌های آن به صورت مستقل و در مواردی ترکیبی قابل استفاده است...