توضیحات

برای مطالعه یادگیری به شیوه آزمایش و خطا و ارزیابی تجسم فضایی در گروه‌های سنی مختلف به كار میرود.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


ماز ثبات REGISTERED MAZ


نرم افزارهای روان شناسی ( توان بخشی شناختی )
برای مطالعه یادگیری به شیوه آزمایش و خطا و ارزیابی تجسم فضایی در گروه‌های سنی مختلف به كار می‌رود...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ماز ثبات REGISTERED MAZ موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 752 customer reviews
ماز ثبات  REGISTERED MAZ
نرم افزارهای روان شناسی ریال 4,500,000.00
برای مطالعه یادگیری به شیوه آزمایش و خطا و ارزیابی تجسم فضایی در گروه‌های سنی مختلف به كار می‌رود...