توضیحات

آزمون‌های بازشناسی معمولاً برای بررسی حافظه کوتاه مدت و حافظه كاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در آزمون‌های بازشناسی با توجه به زمان كوتاه ارایه هر محرك و توالی ارائه محرک‌ها، شرایط به‌صورتی نیست كه فرد بتواند کلمات یا اشکال ارائه شده را به حافظه بلند مدت بسپارد.

حافظه کوتاه مدت در حل مسئله، فهم زبان و تمامی فعالیت‌های ساده و پیچیده شناختی درگیر است. مکان‌هایی از مغز که در حین بازشناسی لغات فعال می‌شود، به نیمکره چپ متمایل است و به صورت مناطق کوچک و متعددی به ویژه در بخش خلفی چینهای گیجگاهی میانی و تحتانی متمرکز است. این نواحی ممکن است به بازیابی كلامی مرتبط باشد. در حالی‌که بازیابی اشکال (به‌ویژه چهره) بیشتر به فعال شدن نیمکره راست و نواحی گسترده‌تری شامل چین‌های لینگوال و فوزیفرم مرتبط است.

آزمون‌های بازشناسی به صورت‌های بسیار متنوعی قابل طراحی است و محققین برحسب اهداف تحقیقاتی و بر مبنای پشتوانه نظری حافظه كاری، آزمون‌ها را طراحی و اجرا می‌كنند.  

در این آزمون 4 شکل به‌طور همزمان برای چهار ثانیه بر صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود و دو ثانیه پس از ناپدید شدن اشكال، 4 شکل دیگر به‌طور همزمان ظاهر می‌شود. (این عمل  بیست و چهار مرتبه تكرار می شود)

آزمودنی باید توجه داشته باشد كه یکی از شکل‌های مجموعه جدید، در مجموعه 4 تایی قبلی قرار داشته است و باید آن را مشخص كند.

بررسی حافظه كاری در مطالعات بسیاری كه به‌طور عمده پایه نوروپسیكولوژی دارد، انجام می‌شود. در زیر تعدادی از منابعی كه در آن‌ها از آزمون‌های بازشناسی برای ارزیابی عملكردهای شناختی استفاده‌ شده‌است، معرفی شده‌است.

دستور اجرای آزمون

روش كار با این برنامه بسیار آسان است. این آزمون باید در یک مکان و زمان کاملاً مساعد اجرا شود و شرایط اجرای آزمایش، از نظر روان‌سنجی رعایت شود. هدف این است که آزمودنی از حداکثر توانایی خود استفاده کند و بهترین عملکرد را داشته‌باشد. توصیه می‌شود آزمایشگر قبل از شروع رسمی آزمایش، با پاره‌ای گفتگوهای غیررسمی جلسه آزمون را صمیمی کند. به‌علاوه لازم است قبل از اجرای آزمون از مهارت فرد در استفاده از موش‌واره اطمینان حاصل شود.

پس از ورود اطلاعات‌شخصی آزمودنی در قسمت مشخصات فردی، آزمون اجرا می‌شود. لطفاً به راهنمای ابتدای اجرای آزمون دقت كنید و مطابق با توضیحات آن عمل كنید. با اعلام آمادگی آزمودنی، آزمون شروع می‌شود.

 اجرای آزمون در حدود 3 تا 5 دقیقه ‌طول می‌كشد.

 

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.

لطفاً در ذكر منبع از آدرس زیر استفاده كنید:

خدادادی، مجتبی؛ نیك روش و امانی، حسین (1393). نرم‌افزار باز شناسی شکل های همزمان. تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری‌- شناختی سینا.


بازشناسی شکل‌های همزمان SIMULTANEOUS SHAPES RECOGNITION


نرم افزارهای روان شناسی
آزمون بازشناسی شکل‌های همزمان برای بررسی حافظه کوتاه مدت و حافظه‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بازشناسی شکل‌های همزمان SIMULTANEOUS SHAPES RECOGNITION موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 557 customer reviews
بازشناسی شکل‌های همزمان  SIMULTANEOUS SHAPES RECOGNITION
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,900,000.00
آزمون بازشناسی شکل‌های همزمان برای بررسی حافظه کوتاه مدت و حافظه‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.