توضیحات

برای اندازه گیری زمان واکنش انتخابی با استفاده از محرک دیداری در گروه‌های سنی مختلف به کار می رود.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


زمان سنج واکنش انتخابی SELECTIVE REACTION TIMER TEST


نرم افزارهای روان شناسی
برای اندازه گیری زمان واکنش انتخابی با استفاده از محرک دیداری در گروه‌های سنی مختلف به کار می رود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

زمان سنج واکنش انتخابی SELECTIVE REACTION TIMER TEST موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 452 customer reviews
زمان سنج واکنش انتخابی   SELECTIVE REACTION TIMER TEST
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,300,000.00
برای اندازه گیری زمان واکنش انتخابی با استفاده از محرک دیداری در گروه‌های سنی مختلف به کار می رود.