توضیحات

برای ارزیابی تكانشوری و ریسك‌پذیری به‌كار می‌رود. از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


CAMBERIG GAMBLING TASK


نرم افزارهای روان شناسی
برای ارزیابی تكانشوری و ریسك‌پذیری به‌كار می‌رود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

CAMBERIG GAMBLING TASK موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 406 customer reviews
CAMBERIG GAMBLING TASK
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,100,000.00
برای ارزیابی تكانشوری و ریسك‌پذیری به‌كار می‌رود.