توضیحات

برای ارزيابی تكانشوری و ريسك‌پذيری به‌كار میرود. از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتا به spss و رایانه دیگر، پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.


SAMPLING INFORMATION TASK


نرم افزارهای روان شناسی
برای ارزيابی تكانشوری و ريسك‌پذيری به‌كار میرود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

SAMPLING INFORMATION TASK موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 407 customer reviews
SAMPLING INFORMATION TASK
نرم افزارهای روان شناسی ریال 1,100,000.00
برای ارزيابی تكانشوری و ريسك‌پذيری به‌كار میرود.