توضیحات

برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از فضای بسته (در دو شرایط دیداری - محیطی متفاوت). مناسب برای روان‌درمانی افراد مبتلا به فوبی فضای بسته.


برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از فضای بسته با 2 سناريو


تجهیزات و نرم افزارهای واقعیت مجازی
برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از فضای بسته (در دو شرایط دیداری - محیطی متفاوت). مناسب برای روان‌درمانی افراد مبتلا به فوبی فضای بسته.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از فضای بسته با 2 سناريو موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 1703 customer reviews
برنامه کاربردی  واقعیت مجازی برای درمان ترس از فضای بسته با 2 سناريو
تجهیزات و نرم افزارهای واقعیت مجازی ریال 37,500,000.00
برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از فضای بسته (در دو شرایط دیداری - محیطی متفاوت). مناسب برای روان‌درمانی افراد مبتلا به فوبی فضای بسته.