توضیحات

برنامه کاربردی (اپلیکیشن) واقعیت مجازی برای درمان ترس از ارتفاع (در چهار شرایط دیداری - محیطی متفاوت). مناسب برای روان‌درمانی افراد مبتلا به فوبی ارتفاع.


برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از ارتفاع با 4 سناريو


تجهیزات و نرم افزارهای واقعیت مجازی
برنامه کاربردی (اپلیکیشن) واقعیت مجازی برای درمان ترس از ارتفاع (در چهار شرایط دیداری - محیطی متفاوت). مناسب برای روان‌درمانی افراد مبتلا به فوبی ارتفاع.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از ارتفاع با 4 سناريو موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 1701 customer reviews
برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس از ارتفاع با 4 سناريو
تجهیزات و نرم افزارهای واقعیت مجازی ریال 45,000,000.00
برنامه کاربردی (اپلیکیشن) واقعیت مجازی برای درمان ترس از ارتفاع (در چهار شرایط دیداری - محیطی متفاوت). مناسب برای روان‌درمانی افراد مبتلا به فوبی ارتفاع.