توضیحات

برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس اجتماعی (در شرایط مختلف جلسه سخنرانی- مهمانی- فروشگاه و ...). مناسب برای روان‌درمانی افراد مبتلا به فوبی اجتماعی.


برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس اجتماعی با 4 سناريو


تجهیزات و نرم افزارهای واقعیت مجازی
برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس اجتماعی (در شرایط مختلف جلسه سخنرانی- مهمانی- فروشگاه و ...). مناسب برای روان‌درمانی افراد مبتلا به فوبی اجتماعی.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس اجتماعی با 4 سناريو موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 1700 customer reviews
برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس اجتماعی با 4 سناريو
تجهیزات و نرم افزارهای واقعیت مجازی ریال 4,200,000.00
برنامه کاربردی واقعیت مجازی برای درمان ترس اجتماعی (در شرایط مختلف جلسه سخنرانی- مهمانی- فروشگاه و ...). مناسب برای روان‌درمانی افراد مبتلا به فوبی اجتماعی.