توضیحات

این ابزار در برنامه‌هایی که لازم است فرد راه برود یا بدود استفاده می‌شود.


شبيه‌ساز قدم زدن ديجيتال بیسیم (وای‌فای) برای برنامه‌های واقعيت مجازی


تجهیزات و نرم افزارهای واقعیت مجازی
این ابزار در برنامه‌هایی که لازم است فرد راه برود یا بدود استفاده می‌شود.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

شبيه‌ساز قدم زدن ديجيتال بیسیم (وای‌فای) برای برنامه‌های واقعيت مجازی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 1602 customer reviews
شبيه‌ساز قدم زدن ديجيتال بیسیم (وای‌فای) برای برنامه‌های واقعيت مجازی
تجهیزات و نرم افزارهای واقعیت مجازی ریال 85,000,000.00
این ابزار در برنامه‌هایی که لازم است فرد راه برود یا بدود استفاده می‌شود.