توضیحات

ویژگی‌های فیزیولوژیك انسان، بعضاً محدودیت های اداركی را به وی تحمیل می‌كند كه در پاره‌ای موارد ممكن است شناخت دقیق این محدویت‌ها ضروری باشد. محدودیت ادارك بینایی انسان در تشخیص سوسوی یك نقطه نورانی از این موارد است. دستگاه سوسوزن الكترونیك، وسیله‌ای‌ است كه محدودیت ادراكی ذكر شده را بطور دقیق اندازه‌گیری می‌كند.

مشخصات كلی دستگاه

 • مدل :  991 RT
 • دقت تفكيك فركانس : 1/ هرتز
 • ولتاژ كار : 220 ولت
 • محدوده فركانس سوسو : 30 الی 60 هرتز
 • خطای تفكيك فركانس : 1/ هرتز
 • ابعاد :5/8× 11× 16
 • وزن تقريبی : 650 گرم

برخی از كاربردهای آن عبارتند از:

 • ارزیابی‌های تخصصی پرسنل مشاغل خاص صنعتی و نظامی.
 • بررسی‌های تجربی و آزمایشگاهی در مورد ارزیابی تأثیر داروها بر سطح هشیاری.
 • مطالعات آزمایشگاهی ادراك(تعیین آستانه مطلق ادراك سوسو).

 


دستگاه سنجش آستانه ادراك سوسو مدل RT – 991( جدید)


تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی
دستگاه سنجش آستانه ادراك سوسو مدل RT – 991( جدید)
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

دستگاه سنجش آستانه ادراك سوسو مدل RT – 991( جدید) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 1018 customer reviews
دستگاه سنجش آستانه ادراك سوسو مدل RT – 991( جدید)
تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی ریال 105,200,000.00
دستگاه سنجش آستانه ادراك سوسو مدل RT – 991( جدید)