توضیحات

این آزمون برای سنجش توانایی آزمودنی در به خاطر آوردن اطلاعات دیداری استفاده می‌شود. این آزمون از مجموعه آزمون‌های شناختی PEBL.V2 (با تغییرات) اقتباس‌شده است.

 در مرحله اصلی ابتدا 2 تصویر که اسم آن‌ها نیز در زیر آن نوشته‌شده یکی‌یکی به آزمودنی نشان داده می‌شود. پس‌ازآن تعداد 9 تصویر همراه با اسم هر تصویر، روی صفحه‌نمایش داده می‌شود. آزمودنی باید روی تصاویری را که چند لحظه پیش دیده بود با موس کلیک کند. این کلیک‌ باید به همان ترتیبی باشد که تصاویر نشان داده‌شده بود. هر بار که پاسخ صحیح ارائه شود درجه دشواری یکی افزایش پیدا می‌کند.

در این آزمون کمترین درجه دشواری 2 و بیشترین درجه دشواری 9 است.


حافظه دیداری پله‌کانی (مبتنی بر بازشناسی)


نرم افزارهای روان شناسی
این آزمون برای سنجش توانایی آزمودنی در به خاطر آوردن اطلاعات دیداری استفاده می‌شود. این آزمون از مجموعه آزمون‌های شناختی PEBL.V2 (با تغییرات) اقتباس‌شده است...
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 30 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

حافظه دیداری پله‌کانی (مبتنی بر بازشناسی) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 556 customer reviews
حافظه دیداری پله‌کانی (مبتنی بر بازشناسی)
نرم افزارهای روان شناسی ریال 2,300,000.00
این آزمون برای سنجش توانایی آزمودنی در به خاطر آوردن اطلاعات دیداری استفاده می‌شود. این آزمون از مجموعه آزمون‌های شناختی PEBL.V2 (با تغییرات) اقتباس‌شده است...