توضیحات

تکلیف علامت توقف

Stop Signal Task (SST)

توصیف تکلیف

مهار پاسخ یکی از مهارت‌های زندگی روزمره است. توانایی مهار کردن تکانه‌ها و پاسخ‌های ناخواسته و نامناسب یکی از اجزای ضروری رفتار هدفمند و منعطف است. نقص در مهارت مهار پاسخ در بیماری‌های متعدد نورولوژیک (پارکینسون، سکته مغزی، مالتیپل اسکلروزیس، اختلال نقص توجه و بیش فعالی و غیره)، روان‌پزشکی و رفتاری (اسکیزوفرنیا، پرخاشگری، رفتارهای تکانشی-اجباری، اعتیاد و غیره) مشاهده می‌شود. تکلیف توقف سیگنال در سال 1984 توسط لوگانو کوان طراحی شده است این تکلیف به عنوان ابزاری برای تعیین سرعت مهار پاسخ در علوم اعصاب شناختی، روان‌پزشکی و روان‌شناسی در تحقیقات انسانی (بالینی، غیربالینی و گروه‌های سنی متفاوت) و غیر انسانی (پستانداران) به کار گرفته می‌شود. استفاده از این تکلیف در تحقیقات از سال 1992 تا به حال رو به افزایش بوده است. در این تکلیف، آزمودنی‌ها باید هر چه سریع‌تر به یک محرک از پیش تعیین شده پاسخ دهند و در زمان نمایان شدن علامت توقف، پاسخ خود را مهار کنند.


نرم‌افزار تکلیف علامت توقف (جدید) Stop Signal Task (SST)


نرم افزارهای روان شناسی ( نرم افزارهای روان شناسی )
نرم‌افزار تکلیف علامت توقف (جدید) Stop Signal Task (SST)
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

نرم‌افزار تکلیف علامت توقف (جدید) Stop Signal Task (SST) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 410 customer reviews
نرم‌افزار تکلیف علامت توقف (جدید) Stop Signal Task (SST)
نرم افزارهای روان شناسی ریال 3,500,000.00
نرم‌افزار تکلیف علامت توقف (جدید) Stop Signal Task (SST)